Homeless Hostel

Bygget jeg har brukt i dette prosjektet ligger i Dublin. Jeg valgte og lage et hostell for hjemløse fordi det er et tema som sårt trenger oppmerskomhet - ikke bare i Dublin, men over hele verden. 

 

Hostellet skal være et sted hvor de hjemløse kan sove, føle seg trygge, få medisinsk behandling, være kreative og ta utdanning. Med andre ord; hostellet skal forberede dem og hjelpe dem med å bli fungerende medlemmer av samfunnet igjen.

 

2D-tegninger er lage ved bruk av AutoCAD Architecture, og er fargelagt i Photoshop.

3D-tegninger er rendret i Revit Architecture.

 

Bacheloroppgaven min var blant topp 10 prosjekter som ble stilt ut på Griffith College under Creative Week 2012.

Prosjekt info:

 

Bachelorprosjekt fra

Griffith College i Dublin.

Plansjenes originalstørrelse: A1.

Konsept: Kontraster

 

Ferdigstilt mai 2012.

Resultat: Distinction

 

Programvare brukt: 

DDS-CAD, Revit Architecture, 3ds Max og Photoshop

Neste prosjekt >

< Forrige prosjekt 

Plansjer presentert:

Farge- og materialcollage og modell:

  • Facebook - White Circle
  • Pinterest - White Circle
  • Instagram - White Circle

© 2020 av Siren Moss 

  • Instagram - White Circle
  • Pinterest - White Circle